УЛАЛЗУУЛАХ

1. Галын дөлийг байн байн улааруулан харагдуулах: тамхины гал улалзуулах (харанхуйд тамхи татан цог дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Бусдын өмнө муугаа дуудуулж царайгаа улайлгах: *нүүрээ улалзуулах (олны өмнө муугаа дуудуулж ихэд ичих).

тамхины гал улалзуулах харанхуйд тамхи татан цог нь үе үе улааран харагдах
нүүрээ улалзуулах олны өмнө муугаа дуудуулж ихэд ичих