нүүрээ улалзуулах
олны өмнө муугаа дуудуулж ихэд ичих