УЛАМЖЛАГДАХ

Үе улиран дамжин ирэх, уламжлан үлдээх, өвлөгдөх - Ардын энэ сайхан харилцаа үгс эртнээс эдүгээд уламжлагдан дэлгэрэнгүй... Х.Нямбуу. Хамгийн эрхэм ёсон.