УЛАМЛАХ

1. Уламжлах, дамжуулах;


2. Санаа авах, сэдэх - Үүнээс уламлан бид тийн залуучуудын байгууллага буй болговол яасан юм бэ гэж сэдэж эхлэв. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., уламлан мөрдөх (санаа, сэдэл авч мөрдөх), уламлан сурвалжлах (санаа аван сурвалжлах), түүхэн баримтаас уламлах (түүхэн баримтаас уламжлах, сэдэвлэх).

уламлан мөрдөх санаа, сэдэл авч мөрдөх
уламлан сурвалжлах санаа аван сурвалжлах
түүхэн баримтаас уламлах түүхэн баримтаас уламжлах, сэдэвлэх