УЛАНГАСУУЛАХ

1. Араатан амьтныг ихэд уурлуулан галзуурах шахам болгох;


2. [шилжсэн] Хүсэл тачаалыг нь хэт хөдөлгөх.