УЛАНГИ
/ ургамал /

Ишийн угт хэдэн навч гарч, оройд нь түрүү хэлбэртэй толбо бүхий жижиг цагаан цэцэг дэлгэрдэг олон наст ургамал.