УЛАНГАСАХ

1. Араатан амьтан улайрах, галзуу догшин аашлах: улай үзээд улангасах (улай үзээд улайрах, яахаас ч дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Хэт шунах, хүсэл тачаалдаа автан тэрслэх, үхэн хатан тэмцэх - Цагаан мориныхоо толгойг улаан болтол улангасан цавчилдсан Бошигт хан дэлгэрэнгүй... Б.Догмид. Хөх тэнгэрийн зарлиг., мөнгөний хойноос улангасах (мөнгөний хойноос хэт шунах), улангассан алуурчин (хийж буй зүйлээсээ өөр зүйлийг мэдэхээ больсон, түүндээ улайрсан алуурчин).

улай үзээд улангасах улай үзээд улайрах, яахаас ч буцахгүй болох
улангассан чоно улай үзэн яахаас ч буцахгүй болсон чоно
мөнгөний хойноос улангасах мөнгөний хойноос хэт шунах
улангассан алуурчин хийж буй зүйлээсээ өөр зүйлийг мэдэхээ больсон, түүндээ улайрсан алуурчин