УЛАМЖЛАЛ

1. Уламжлах үйлийн нэр; уламжлалыг дамжуулах явдал;


2. Үеэс үе дамжин удаан хугацаагаар хадгалан үлддэг нийгэм, соёлын өвийн зүйлс; залгамжлан авах зүйл: уламжлалаа баримтлах (үе дамжин дэлгэрэнгүй...
уламжлалаа баримтлах үе дамжин хадгалан авсан зүйлээ ёс дэгийнх нь дагуу баримтлах
уламжлал болох хэвшин тогтох
уламжлалаа дагах үе дамжин баримталсан зүйлээ дагах
уламжлалын зарчим үе дамжин залгамжлан авсан арга барилаа дагах зарчим
уламжлал ёсоор тогтсон заншил ёсоор
аман уламжлал амаар дамжин ирсэн соёлын өв
бичгийн уламжлал бичгээр дамжин ирсэн соёлын өв
соёлын өв уламжлал үеэс үед дамжин ирсэн, ард түмний бүтээсэн соёлын өв
тогтсон уламжлал а. Тогтсон цагт байнга хийдэг баяр ёслол; б. Эртнээс хэвшсэн дэг жаяг
үндэсний уламжлал тухайн үндэстний онцлог бүхий уламжлан авсан зүйл
үеэ өнгөрөөсөн уламжлал тухайн цаг үедээ тохирохоо больсон уламжлан авсан зүйл
эртний уламжлал эртнээс өвлөгдөн ирсэн дэг жаяг, ёс горим
уламжлал шинэчлэл эрт дээр өвөг дээдсийн үеэс уламжилж ирсэн, орхигдуулж болохгүй дэвшилтэт зүйлийг орчин үеийн иргэншилтэй уялдуулан хөгжүүлэх бодлого
өв уламжлал а. Тухайн улс орны аж амьдралын өвөрмөц онцлогийг тусган үе дамжсан нийгмийн үзэгдэл болон түүхэн хөгжлийн явцад уламжлагдсан оюун санааны болон эд өлгийн зүйлс; б. Эцэг эх, өвөг дээдсийн үлдээсэн зүйл