УЛАМЛАЛ II:

ургамлын уламлал (тодорхой орчинд ургамлын нэгэн бүлгэмдэл нөгөөгөөр уламлан солигдож хөгжих).

Ижил үг:

УЛАМЛАЛ I