царай нь улалзах
а. Хийсэн хэрэг нь илэрч сэтгэл нь дэнсэлж царай нь үе үе улайх; б. Бусдын өмнөөс нүүр хийх газаргүй болж ичих