түүдэг улалзах
түүдэг галын гэрэл улааран харагдах