УЛАЙХ III

Мэрийх, чармайх, махрах: ажлаа дуусгах гэж улайх (ажлаа дуусгах гэж зүтгэх, чармайх) - Одоо хэд дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., сур шиг сунаж, сухай шиг улайх [зүйр цэцэн үг] (хэтэрхий их ажиллах, чармайх гэсэн санаа).

ажлаа дуусгах гэж улайх ажлаа дуусгах гэж зүтгэх, чармайх
сур шиг сунаж, сухай шиг улайх хэтэрхий их ажиллах, чармайх гэсэн санаа
Ижил үг:

УЛАЙХ I

УЛАЙХ II