УЛАЙХ I

Улаан болох: нүд улайх (а. Нойр муугаас болон өвдсөнөөс нүдний нальх улаан болох; б. Ичиж зовохгүй дэлгэрэнгүй...

нүд улайх а. Нойр муугаас болон өвдсөнөөс нүдний нальх улаан болох; б. Ичиж зовохгүй зүтгэлэх
царай улайх нүүр улайх а. Халууцсанаас нүүр улаан болох; б. [шилжсэн] Ичих, санаа зовох
улайтал нь хэлэх буруугаа хүлээтэл нь илчлэх
хуйхаа хүртэл улайх маш их ичих
улайх нүүргүй урвайх царайгүй ичиж зовохоо умартсан гэсэн санаа
Ижил үг:

УЛАЙХ II

УЛАЙХ III