царай улайх нүүр улайх
а. Халууцсанаас нүүр улаан болох; б. [шилжсэн] Ичих, санаа зовох