УЛАЙХ II

1. Үйлдсэн буруу хэргээ илчлэн хүлээх, илчлэх: хэрэг улайх (хэрэг илрэх);


2. Ичиж айх, уурлаж унтууцах.

Ижил үг:

УЛАЙХ I

УЛАЙХ III