УЛАЛЖ
/ ургамал /

Хотгор газар ургадаг, иш өндөр, олон наст өвс; өлөн өвс, ширэг: улалж салбах (улалжийг урт иштэй дэлгэрэнгүй...

ямар айтагт ургадаг вэ

улалж

Зочин 2015-03-05 13:32:49