САЙШААЛ

Сайшаах байдал, хийж бүтээсэн зүйлийг нь урамшуулах, хөхиүлэн үнэлэх хэлбэр - Балдан гурван удаа сайшаал дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Та бид уулзана., сайшаалын бичиг (сайшаалын үнэмлэх), сайшаалын үнэмлэх (гавьяа зүтгэл, амжилтыг нь үнэлж олгох урамшууллын бичиг) - Баярын бичиг, сайшаалын үнэмлэх, үнэ бүхий зүйлээр шагнаж, сайн малчдын хуралд урьж суулган, туршлагыг дэлгэрүүлж байдаг юм. С.Удвал. Та бид уулзана., сайшаал сонсох (урамшуулсан үг дуулах) - Хотод хэдэн жил ажиллаж цэвэр цэмцгэр, эрдэм боловсролтой гэгдэж олны сайшаал сонсож яваад иржээ. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., сайшаал хүлээх (урамшуулал хүртэх) - Богд эзний сонорт хүргэж дээдийн сайшаал хүлээхийг хүсжээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., сайшаал магтаал [хоршоо] (сайшаан магтах үг) - Тэгээд Дулмаагийн захидлын хариу ирээгүй байтал сайшаал магтаал ихийг хүлээж, шагнал хөдөлмөрийн хөлс арвиныг авчээ. Ч.Ойдов. Их жанжин танаа., сайшаал урамшил [хоршоо] (амжилт бүтээлийг нь үнэлэн олгох шагнал, хөхиүлэл), сaйшаал хөхиүлэл [хоршоо] (сайшаан магтаж урамшуулах явдал); сайшаал шагнал [хоршоо] (хийж бүтээсэн ажил хөдөлмөрийг нь үнэлж олгосон урамшууллын зүйл) - Сар бүр саатахгүй, сайшаал шагналыг өгч, үрийн үрд хүртэл үүрд мялайж байя гэж зарлиг болов. Монголын нууц товчоо., нүүр сайшаал [хуучирсан] (хүндэтгэл).

сайшаалын бичиг сайшаалын үнэмлэх
сайшаалын үнэмлэх гавьяа зүтгэл, амжилтыг нь үнэлж олгох урамшууллын бичиг
сайшаал сонсох урамшуулсан үг дуулах
сайшаал хүлээх урамшуулал хүртэх
сайшаал магтаал сайшаан магтах үг
сайшаал урамшил

амжилт бүтээлийг нь үнэлэн олгох шагнал, хөхиүлэл

сaйшаал хөхиүлэл

сайшаан магтаж урамшуулах явдал

сайшаал шагнал хийж бүтээсэн ажил хөдөлмөрийг нь үнэлж олгосон урамшууллын зүйл
нүүр сайшаал хүндэтгэл