САЙШААЛТАЙ

Сайн гэж үзвэл зохих, сайшаан магтвал зохих байдал - Ард түмний хэрэгт амь биеийг хайрлахгүй зүтгэхээр санаа дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., сайшаалтай санагдах (сайшаан магтмаар санагдах) - Баярлахад нь ч хамт баярлан, бэрхшээл саадыг нь ч хамт хуваалцахад бэлэн байгаа нь л юунаас ч илүү сайшаалтай санагдаж байна. С.Лочин нар. Галтай залуу нас., сайшаалтай хэрэг (сайшаавал зохих хэрэг явдал) - Тогтоосон бат журмыг үл алдагдуулах гэсэн чинь маш сайшаалтай хэрэг. Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана.

сайшаалтай санагдах сайшаан магтмаар санагдах
сайшаалтай хэрэг сайшаавал зохих хэрэг явдал