САЛ II:

сал сул (а. Хөнгөн хуумгай, салан задгай; б. Эр‎ээ цээргүй, хээгүй), сал сул хүн дэлгэрэнгүй...

сал сул а. Хөнгөн хуумгай, салан задгай; б. Эрээ цээргүй, хээгүй
сал сул хүн а. Хөнгөн хуумгай хүн; б. Салан задгай хүн
сал сул явах хөнгөн хуумгай явах
Ижил үг:

САЛ I

САЛ III:

САЛ IV: