САЛААВЧ

Салаа зүйлийг холбосон уг: хайчны салаавч (хайчны уг), салаавч гаргах~салаавч дэлгэрэнгүй... [яриа] (а. Эрхий хурууг долоовор, дунд хуруугаар хавчин гаргах; б. Хүнийг доромжлох) - Гараараа салаавч зангидан түүн рүүгээ нулимав. Л.Түдэв. Уулын үер.

хайчны салаавч хайчны уг
салаавч гаргах~салаавч үзүүлэх а. Эрхий хурууг долоовор, дунд хуруугаар хавчин гаргах; б. Хүнийг доромжлох