САЛААРАХ

1. Салаа гарах, салаа харагдах: тариан түрүү салаарах (тарианд түрүүнд салаа ургах);


2. Шингэн зүйл гашлан зунгаартах.