САЛАЛЖ I
/ амьтан /

Гэрийн хараацайтай төстэй боловч арай том, далавч бор, сүүл цагаан нэгэн зүйл шувуу - Охины өмнө байх нэгэн ширээн дэлгэрэнгүй... Жинь Пинь Мэй бичиг.

Ижил үг:

САЛАЛЖ II