САЛАМ II
/ нутгийн аялгуу /

Бугуйл, цалам.

Ижил үг:

САЛАМ I