САЛАМХАЙ I

Салахдаа амархан, үе үе салдаг.

Ижил үг:

САЛАМХАЙ II