САЛАНХАЙ

1. Тус тусдаа салж задарсан нь, хамт биш - Тэрэгний арал дугуй хоёр саланхай хэвтэж байна. дэлгэрэнгүй...


2. Бүхэл зүйлээс салж тасарсан хэсэг; жүржийн саланхай (жүржийн хэлтэс).