КОМБАЙН

Үр тариа өөрөө хадах, хураах, цайруулах ажиллагаатай хөдөө аж ахуйн машин - Аварга комбайн хүнгэнэж явна. дэлгэрэнгүй...

төмс хураах комбайн төмс хураах машин
үр тарианы комбайн үр тариа хураах, ангилах зориулалтын машин