КОМБАЙНЧИН

Комбайны жолооч - Трактор комбайнч хоёр зуун хүнийг хоёр жилийн хугацаатай явуулав. Ч.Чимид. Хавар намар.