үр тарианы комбайн
үр тариа хураах, ангилах зориулалтын машин