САЛБАГАР

1. Эд юмны урагдаж ноорсон байдал - Эв дүйгүй салбагар хувцастай дунд хирийн насны хүн байсан бүлгээ. дэлгэрэнгүй...


2. Нэвсгэр, унжин санжин болсон нь - Сулхан шахаад гөрсөн сул салбагар үс нь суганы хажуугаар унжжээ. Жангар;
3. [шилжсэн] Том хүлхгэр зүйлийн унжиж санжсан нь.