САЛБА II

1. Мэдэхгүй атлаа мэдэмхийрэн ярих зантай;


2. Эндүүрэмтгий.

Ижил үг:

САЛБА I

САЛБА III: