САЛАМ I

салам дарах (а. Ааг омгийг нь дарах; б. Нухчин дарах), салам зодох (нэвширтэл нь дэлгэрэнгүй...

салам дарах а. Ааг омгийг нь дарах; б. Нухчин дарах
салам зодох нэвширтэл нь зодох
салам хэрэлдэх үгний хариу алдахгүйгээр ширүүн маргалдах
салам цохиулах салбарч салмайтлаа няц цохиулах
салам шүүмжлэх ихэд, хурц шүүмжлэх
салам согтох ухаан мэдрэлээ алдтал их ууж согтох
салам налам салбарч унатал нь
салам налам болгох ямар нэг зүйлийг салбайж навсайтал нь хүчтэй дэлдэх, зодох
Ижил үг:

САЛАМ II