САЛАМТГАЙ

Тогтворгүй, байнга салж байдаг: өнгө хөөсөн хүн саламтгай, өвс хөөсөн мал эцэмтгий [зүйр цэцэн үг] дэлгэрэнгүй...