САЛАМГАЙ I

Бугын сүүлний үзүүрийн үс.

Ижил үг:

САЛАМГАЙ II