САЛАМГАР

Элэгдэж урагдсан, хавсарсан зүйл: саламгар гутал (урагдаж хавсарсан гутал).