САЛАМЛАХ

1. Саламгар, уранхай тасархай болгох;


2. Юмыг сэмлэж урах: модны мөчрийг саламлах (модны мөчрийг салбайлгах).