САЛАЛТ

Салах үйлийн үр дүнг заасан нэр, хагацалт -Тэд дуу шуугүй хооллож, юмаа төхөөрөн алс ирээдүй нь үл мэдэгдэх энэ дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол., гэр бүл салалт (эхнэр нөхрүүд тусдаа амьдрах нь), зуурдын салалт (түр салалт), түр салалт (түр хугацаанд холдох нь) - За найзууд минь түр салалтынхаа ёслолыг дуусгая. Б.Бааст. Алтайн хөх дөнөн., эцсийн салалт (сүүлчийн удаа салж явсан нь), салалтыг тогтоох (салж хагацсан байдлыг судлан илрүүлэх), гэрлэлт салалт [хоршоо] (гэр бүл болох болон гэр бүлээ цуцлах явдал), гэрлэлт, салалтыг бүртгэх товчоо (гэрлэж буй болон салж буй хүмүүсийн талаар мэдээлэл хуримтлуулах, эдгээр гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага).

гэр бүл салалт эхнэр нөхрүүд тусдаа амьдрах нь
зуурдын салалт түр салалт
түр салалт

түр хугацаанд холдон одох нь

эцсийн салалт сүүлчийн удаа салж явсан нь
салалтыг тогтоох салж хагацсан байдлыг судлан илрүүлэх
гэрлэлт салалт гэр бүл болох болон гэр бүлээ цуцлах явдал
гэрлэлт салалтыг бүртгэх товчоо гэрлэж буй болон салж буй хүмүүсийн талаар мэдээлэл хуримтлуулах, эдгээр гэр бүлд үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага