гэрлэлт салалт
гэр бүл болох болон гэр бүлээ цуцлах явдал