САЛАЛЖ II

Хударганы угт хадаж, угцуургад уях дөрвөн бэлчин.

Ижил үг:

САЛАЛЖ I