САЛААТ

Салаа бүхий: салаат алх (хадаас сугалах ацтай алх), салаат чийрэм [ургамал] (улаан дэлгэрэнгүй...

салаат алх хадаас сугалах ацтай алх
салаат чийрэм улаан салаат чийрэм цэцэг