САЛАА II

1. Байгууллага, хамт олны доторх нэгж, зохион байгуулалтын нэг хэлбэр: аж ахуйн салаа (тухайн дэлгэрэнгүй...


2. Цэргийн сумангийн жижиг анги - Пунцаг жанжны удирдсан хоёр салаа зүүн гар талыг барьж давшив. Ч.Лувсанжав. дэлгэрэнгүй... тагнуулын салаа (тагнуулын үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг анги) - Буяндэлгэрийг өөрийн цэргийн тагнуулын салаанд орж байлдахыг тушаажээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., их бууны салаа (их бууны анги), морин салаа (морьт цэргийн жижиг анги) - Эрдэнэ Монгол улсын ардын цэргийн морин салааны дарга болжээ. Ч.Лодойдамба. Тунгалаг Тамир., салааны дарга (цэргийн суман доторх жижиг ангийн захирагч), салаа цэрэг (цэргийн сумангийн жижиг анги) - Тагнуулд яваа салаа цэргийн түрүүнд Добрушин, хөөрхөн алаг морь унаж товолзтол алхуулж зарим газар хатируулж цогиулсаар явлаа. Ч.Алагсай. Алтайн зам., салааны шийтгэгч [хуучирсан] (эрүүгийн хэргийг шалган байцаах хэсгийн дарга).

аж ахуйн салаа тухайн байгууллагын аж ахуйг хариуцсан хэсэг
барилгын салаа барилгын ажил хариуцан гүйцэтгэх ажлын хэсэг
салаа тасаг а. Байгууллага, хамт олны доторх зохион байгуулалтын хамгийн бага хэсэг; б. Цэргийн зохион байгуулалтын хамгийн бага хуваарь
тагнуулын салаа тагнуулын үйл ажиллагаа гүйцэтгэдэг анги
их бууны салаа их бууны анги
морин салаа морьт цэргийн жижиг анги
салааны дарга цэргийн суман доторх жижиг ангийн захирагч
салаа цэрэг цэргийн сумангийн жижиг анги
салааны шийтгэгч эрүүгийн хэргийг шалган байцаах хэсгийн дарга
Ижил үг:

САЛАА I