САЛ I

Ус гатлах, усаар хөвөх, урсгахад зориулж урт бүдүүн модыг зэрэгцүүлэн холбож бэхэлсэн хэрэгсэл - Сал дээгүүр дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Уянгын туужууд., сал бэхлэх (салыг бэхлэн боох), сал гаргах (салыг уснаас гаргах), салаар гатлах (сал хэрэглэн ус туулах), сал залах (сал жолоодох) - Шонхолой бид хоёр ээлжлэн сал зална. Б.Ринчен. Заан Залуудай., сал тавих (усанд салаа хөвүүлэх), сал татах (салыг гол, мөрний эрэг дээр гаргах), сал урсгах (салыг усанд хөвүүлэх) - Урьд бид сал урсгаж байсан юм. М.Чойжил. Андын нутаг алсдахгүй., сал хатгах (салыг сэлүүр модоор удирдан чиглүүлэх, жолоодох) - Сал хатгаж мөнгө олно гээд нутагтаа явчихсан. Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам., сал уях (салыг бэхлэн боох), сал хийх (мод зэрэг хөвөх чанартай зүйлийг зэрэгцүүлэн холбож, усанд урсгах хэрэгсэл хийх) - Голын зүг өнхрүүлэн аваачиж бургас мушгин холбож сал хийв. Б.Ринчен. Заан залуудай., сал алдвал далайн ёроолд, сахил алдвал тамын ёроолд [зүйр цэцэн үг] (аливаа аюулаас гэтлэх арга зам үгүй бол хэцүү гэсэн санаа).

сал бэхлэх салыг бэхлэн боох
сал гаргах салыг уснаас гаргах
салаар гатлах сал хэрэглэн ус туулах
сал залах сал жолоодох
сал тавих усанд салаа хөвүүлэх
сал татах салыг гол, мөрний эрэг дээр гаргах
сал урсгах салыг усанд хөвүүлэх
сал хатгах салыг сэлүүр модоор удирдан чиглүүлэх, жолоодох
сал уях салыг бэхлэн боох
сал хийх мод зэрэг хөвөх чанартай зүйлийг зэрэгцүүлэн холбож, усанд урсгах хэрэгсэл хийх
сал алдвал далайн ёроолд сахил алдвал тамын ёроолд аливаа аюулаас гэтлэх арга зам үгүй бол хэцүү гэсэн санаа
Ижил үг:

САЛ II:

САЛ III:

САЛ IV: