САЛ III:

сал хийх (бие ядарч сульдах, тэнхэлгүй болох) - Өглөө эрт ажилтай... гэж тэрээр сурсан зангаараа дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө.

Ижил үг:

САЛ I

САЛ II:

САЛ IV: