САЙШААЛТ

Сайшаал магтаал бүхий: сайшаалт ерөөлт [хуучирсан] (Чин улсын Рензун хааны оны цол, 1796-1820 дэлгэрэнгүй...