САДРАА I

Далай, тэнгис, нуурт цутгадаг томхон голын адаг дахь хагшаас бүхий нам дор газар: голын садраа дэлгэрэнгүй...

голын садраа гадагшаа цутгалтай томоохон голын адаг дахь нам дор газар
садраа адгийн хурдас нуур, тэнгист цутгадаг голын усанд туугдан голын адагт тунаж тогтсон чулуулаг
Ижил үг:

САДРАА II