САДРАХ III

Сөөж ээдэрсэн дуу гарах: хоолой садрах (дуу хоолой нь сааралтах).

Ижил үг:

САДРАХ I

САДРАХ II