САЖИГ II:

жижиг сажиг (ойр зуурын бага сага юм, аар саар зүйл) - Аливаа юмыг жижиг сажиг, нуршлаа гэлгүй дэлгэрэнгүй... С.Лочин. Газрын дуун.

Ижил үг:

САЖИГ I