САЖЛАХ I

1. Алгуур, яаралгүй алхах, гэлдрэх - Дамбий амандаа дуу аялан сажилж байв. Л.Түдэв. Нүүдэл., сажилж ирэх (яаралгүй алхаж ирэх), сажилж явах (тайван алхалж явах) - Сажилж явбал хүрдэг гэгчээр болох байлгүй гэж хэлчхээд их цэцэн үг хэлсэн хүний байдлаар өөрөө тас тас инээв. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., санаж явбал бүтнэ, сажилж явбал хүрнэ [зүйр цэцэн үг] (чин сэтгэлийг барьж, хичээл зүтгэл гаргавал зорилгодоо хүрнэ гэсэн санаа);


2. [шилжсэн] Арай гэж амьдрах, ядуу зүдүү амьдрах: сажилж суух (арай ядан амь зуух);
3. [шилжсэн] Настай хүнийг нас барахад хүндэтгэн хэлэх үг: сажилж орхих (нас барах), сажлах шахах (үхэх дөхөх, морио дэлгэрэнгүй...
сажилж ирэх яаралгүй алхаж ирэх
сажилж явах

тайван алхалж явах

санаж явбал бүтнэ, сажилж явбал хүрнэ чин сэтгэлийг барьж, хичээл зүтгэл гаргавал зорилгодоо хүрнэ гэсэн санаа
сажилж суух арай ядан амь зуух
сажилж орхих нас барах
сажлах шахах үхэх дөхөх, морио эмээллэх
Ижил үг:

САЖЛАХ II

САЖЛАХ III