санаж явбал бүтнэ, сажилж явбал хүрнэ
/ зүйр цэцэн үг /
чин сэтгэлийг барьж, хичээл зүтгэл гаргавал зорилгодоо хүрнэ гэсэн санаа