САЗ

Юмыг цэвэрлэх, үрэх зэрэг зүйлд зориулж, шүүр гарган хийсэн хавтгай төмөр: ногооны саз (төмс, лууван дэлгэрэнгүй...