САЙ II
/ хуучирсан /

Сая, саяхан: сай дуудах (сая дуудах), сай босох (саяхан босох) - Өдөр наран дэлгэрэнгүй... Жинь Пинь Мэй бичиг.

сай дуудах сая дуудах
сай босох саяхан босох
Ижил үг:

САЙ I